Instrukcje obsługi

Instrukcja DeLonghi EC 200 CD.B

Kategoria: Małe AGD
Producent: DeLonghi
Modele: EC 200 CD.B
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku DeLonghi EC 200 CD.B

Instrukcja DeLonghi EC 200 CD.B

ania urzàdzenia przeczytaç uwa˝nie poni˝sze instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeƒstwa dzia∏ania. OPIS URZÑDZENIA (patrz rys. na str. 3) Poni˝sza terminologia stosowana b´dzie w ca∏ym podr´czniku u˝ytkowania. 1 Adapter na filtr do kawy mielonej 2 Du˝y filtr do kawy mielonej 2 porcje 3 Ma∏y filtr do kawy mielonej 1 porcja 4 Pokr´t∏o pary 5 Dociskacz kawy 6 Tacka na fili˝anki 7 Przewód zasilajàcy 8 Lampka kontrolna OK tem


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami DeLonghi dla produktów typu: Małe AGD.

Podobne Instrukcje, Małe AGD DeLonghi