Instrukcje obsługi

Instrukcja CANDY CIE 644 B3

Kategoria: Kuchnie i piekarniki
Producent: CANDY
Modele: CIE 644 B3
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku CANDY CIE 644 B3

Instrukcja CANDY CIE 644 B3

dlatego zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w przypadku ewentualnych post pów w technice. Zabezpieczenie przed przegrzaniem Czujnik kontroluje temperatur wewn trz pola grzewczego. Je eli temperatura przekracza dopuszczalny poziom bezpiecze stwa, powierzchnia pola grzewczego zostanie automatycznie wy czona. Sygnalizacja przedmiotów na powierzchni grzewczej Je eli na p ycie grzejnej zostanie ustawione naczynie o rednicy mniejszej ni 80 mm., ma e przedmioty (takie jak no e, widelce, klucze)


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami CANDY dla produktów typu: Kuchnie i piekarniki.

Podobne Instrukcje, Kuchnie i piekarniki CANDY