Instrukcje obsługi

Instrukcja CANDY CBT 92 X

Kategoria: Kuchnie i piekarniki
Producent: CANDY
Modele: CBT 92 X
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku CANDY CBT 92 X

Instrukcja CANDY CBT 92 X

. Jeúli nie widnieje tam symbol ( )nale y rozumie to jako: UWAGA: Niniejsze urz dzenie musi by uziemioneî. Dokonuj c po cze elektrycznych, nale y sprawdzi , czy gniazdko sieciowe ma bolec uziemiaj cy. Podczas wykonywania po cze elektrycznych nale y sprawdzi , czy napiÍcie zasilania odpowiada wartoúciom wskazanym na tabliczce znamionowej wewn trz urz dzenia. W przypadku, gdy urz dzenie nie jest wyposa one w kabel elastyczny bez wy cznika oraz jest bez wtyczki


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami CANDY dla produktów typu: Kuchnie i piekarniki.

Podobne Instrukcje, Kuchnie i piekarniki CANDY