Instrukcje obsługi

Instrukcja AMICA AMG 20E80GS

Kategoria: Mikrofalówki
Producent: AMICA
Modele: AMG 20E80GS
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 5 z 5 (1 ocena)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku AMICA AMG 20E80GS

Instrukcja AMICA AMG 20E80GS

.......................................... RODKI OSTRO NO CI CELEM UNIKNI CIA NARA ENIA NA EWENTUALNE NADMIERNE DZIA ANIE ENERGII MIKROFAL (A) Nie próbowa uruchamia tej kuchenki z otwartymi drzwiami, gdy mo e to spowodowa szkodliwe nara enie na energi mikrofal. Wa ne jest, aby nie wy cza blokad zabezpieczaj cych, ani nie manipulowa przy nich. (B) Nie umieszcza adnych przedmiotów mi dzy czo ow powierzchni kuchenki a drzwiami ani nie dopuszcza , aby brud,


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami AMICA dla produktów typu: Mikrofalówki.

Podobne Instrukcje, Mikrofalówki AMICA