Instrukcje obsługi

Instrukcja AMICA Alfa Line ACZ314iXWR

Kategoria: Lodówki
Producent: AMICA
Modele: Alfa Line ACZ314iXWR
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku AMICA Alfa Line ACZ314iXWR

Instrukcja AMICA Alfa Line ACZ314iXWR

ieniu urządzenia na swoim miejscu można je włączyć po 2 godzinach, l Producent nie ponosi od­ o­ ie­ zial­ oś­ i za szkody wynikłe z nie­ rze­ trze­ p w d n c p s ga­ ia zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego należy uważnie przeczytać n in­ or­ a­ je na temat bez­ ie­ zeń­ twa pracy, użytkowania i kon­ er­ a­ ji f m c p c s s w c chłodziarko-za­ ra­ ar­ i. m ż k l Prosimy o zachowanie tej in­ truk­ ji w celu wykorzystania jej w przy­ zło­ ci s c s ś


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami AMICA dla produktów typu: Lodówki.

Podobne Instrukcje, Lodówki AMICA