Forma Bieganie Motywacja biegowa

Motywacja biegowa

Motywacja biegowa
[fot: kzenon/iStockphoto ]
Na początek definicja:

Motywacja biegowa - dynamiczna struktura motywów i wynikających z niej tendencji ukierunkowanych na czynność ruchową zwaną bieganiem.


Jest wypadkową wielu wzajemnie powiązanych ze sobą motywów, potrzeb, napięć i popędów. Nie będzie wynikiem potrzeb stałych o dużej stabilności wynikających np. z potrzeb fizjologicznych, ale będzie współzależnością rozwijającą się w ontogenezie i w związku z tym będzie wykazywała dużą labilność oraz będzie silnie różnicować ludzi.

Rozwój i zmiany motywacji zachodzą niejako samoistnie przez całe życie. Mogą być wywoływane różnorodnymi bodźcami, mogą także niepostrzeżenie ewoluować. Kształtowanie takiej struktury następuje na skutek uporządkowania jej czynników w zhierarchizowaną strukturę i zapewnienie jednostce pełnego i świadomego dostosowania się do czynników środowiskowych i przyjęcie tzw. motywacji wewnętrznej znajdującej źródło w procesach psychicznych przebiegających w korze mózgowej przed motywacją zewnętrzną, której źródłem są bodźce zewnętrzne.

Zmiany dotyczą także celów motywacji i dążą od motywacji instrumentalnej do autotelicznej, czyli od działań, które są środkiem do osiągnięcia celu do działań, które są celem samym w sobie.

Teraz najważniejsze pytania:

  • Jakie czynniki w sposób decydujący wpływają na kształtowanie się motywacji biegowej?
  • Jaki brak lub nadmiar napięć motywacyjnych dominuje w strukturze motywacji biegowej?

W związku z tym postawione hipotezy były następujące:

W toku kształtowania się struktury motywacji decydującą rolę odgrywają ludzie z najbliższego i znaczącego otoczenia.

Wśród napięć motywacyjnych decydującą rolę odgrywa komponent aktywności prozdrowotnej.

Założenia:

Motywacja posiada strukturę hierarchiczną odpowiadającą teorii Maslowa;
a także zgodnie z teorią Younga i McClellanda istnieją podniety wrodzone zwane pierwotnymi, które dynamizują działanie oraz wtórne - nabyte, nadające działaniu kierunek oraz obowiązuje koncepcja Atkinsona mówiąca o tym, że tendencja = motyw x podnieta x prawdopodobieństwo i posiada wartość stałą.


Badanie:
metoda ex post facto.

Napięcia motywacyjne:
Trzy duże grupy, w sumie 5 zestawów:

1.aktywności:

  • aktywności prozdrowotnej,
  • aktywności przyjemnościowej,
2.samorealizacji:
  • niezależności i sprawswta,
  • dążeń i ambicji,
3.kontaktów społecznych:
  • kontaktów społecznych.

I teraz najważniejsze.

Na bieganie decydujemy się z powodu (kolejność nieprzypadkowa):
zadowolenia z ruchu i satysfakcji z wkładanego wysiłku, wpływu zdrowotnego, niezależności treningowej i startowej, przyna­leżenia do określonej grupy ludzi, chęci rywalizacji.

Na początku stawiałem następujące hipotezy:

W toku kształtowania się struktury motywacji decydującą rolę odgrywają ludzie z najbliższego i znaczącego otoczenia.
Wśród napięć motywacyjnych decydującą rolę odgrywa komponent aktywności prozdrowotnej.
Motywacja biegowa jest strukturą dynamiczną o tendencjach do samopodtrzymania i niewygasania.

Na koniec mogę stwierdzić, że znaczącą rolę kształtowania motywacji biegowej odgrywają tylko grupy rówieśnicze, a wpływ rodziny jest pomijalny. Bardzo wysoki jest także wpływ mediów. Oba te czynniki w równym stopniu kształtują podejście do biegania.

Najistotniejszymi czynnikami jest aktywność prozdrowotna i przyjemnościowa oraz samorealizacja.

Natomiast w ciągu lat biegania spada znaczenie czynnika zdrowotnego, a rośnie współzawodnictwa.

Trzecia hipoteza znajduje swoje potwierdzenie w... codziennym życiu :)
Wystarczy wziąć do ręki komunikaty biegowe.

Tagi:

sport

bieganie

dariusz sidor

klub biegacza

Dariusz Sidor
2011-10-20
SKOMENTUJ

  
Podaj czwarty znak kodu 9vs7k
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Masz szansę rozpocząć ciekawą dyskusję.
Ekspert radzi

Maratończyk, Ironman, Norseman, trener sportów wytrzymałościowych, najprawdopodobniej jedyny w Polsce trener ultra maratończyków.      

Blog autora Zobacz porady
Sprawdź w WP.pl
  • Sport - najnowsze informacje ze świata sportu