Instrukcje obs≥ugi

Instrukcja Sony PSP E1004 Czarna

Kategoria: Odtwarzacze multimediůw
Producent: Sony
Modele: PSP E1004 Czarna
Format instrukcji:

PDF

JÍzyk: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCE—:
Obejrzyj instrukcjÍ
Po obejrzeniu instrukcji bÍdzie moŅna pobraś jĪ na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obs≥ugiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku Sony PSP E1004 Czarna

Instrukcja Sony PSP E1004 Czarna

PL Instrukcja obsŇāugi PSP-E1004 7017785 Spis treŇõci OstrzeŇľenia i przestrogi OSTRZEŇĽENIE¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑ 4 Ňörodki ostroŇľnoŇõci ¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑ 6 Aktualizowanie oprogramowania systemu ¬∑¬∑¬∑ 24 Pobieranie gier¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑ 26 Pomoc techniczna UŇľywanie systemu PSP¬ģ Nazwy czńôŇõci i funkcje ¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑10 ŇĀadowanie baterii ¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑12 WŇāńÖczanie i wyŇāńÖczanie systemu ¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑15 Korzystanie z menu XMB‚ĄĘ (XrossMediaBar) ¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑¬∑16 Uruchamianie gier z dysk√≥w Universal Media Disc...


Strona zawiera instrukcje obs≥ugi zgodne ze specyfikacjami Sony dla produktůw typu: Odtwarzacze multimediůw.

Podobne Instrukcje, Odtwarzacze multimediůw Sony