Instrukcje obsługi

Instrukcja Electrolux EHS 60200 X

Kategoria: Kuchnie i piekarniki
Producent: Electrolux
Modele: EHS 60200 X
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku Electrolux EHS 60200 X

Instrukcja Electrolux EHS 60200 X

instrukcja obs ugi Szklano-ceramiczna p yta kuchenna EHS 60200 X We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Witamy w wiecie Electrolux Dzi kujemy za wybranie doskona ego produktu firmy Electrolux. Mamy nadziej , e korzystanie z niego b dzie dla Ciebie ród em prawdziwej przyjemno ci. Ambicj Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej jako ci produktów, które pomog uczyni Twoje ycie jeszcze bardziej wygodnym. Ich przyk ady znajdziesz na ok adce niniejszej instrukcji obs ugi. Zach camy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzysta wszystkie zalety Twojego nowego urz dzenia. Z pewno ci docenisz jego zalety i wygod u ytkowania. Powodzenia! 4 electrolux spis tre ci Spis tre ci Wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa Opis urz dzenia Obs uga urz dzenia Rady dotycz ce gotowania i pieczenia Czyszczenie i piel gnacja Co zrobi , gdy Recykling Instrukcja monta u Monta Gwarancja/Serwis Serwis 5 7 10 22 25 27 29 30...


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami Electrolux dla produktów typu: Kuchnie i piekarniki.

Podobne Instrukcje, Kuchnie i piekarniki Electrolux