Instrukcje obsługi

Instrukcja CANDY PVD 642/1 X

Kategoria: Kuchnie i piekarniki
Producent: CANDY
Modele: PVD 642/1 X
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku CANDY PVD 642/1 X

Instrukcja CANDY PVD 642/1 X

INSTRUKCJ , ABY MO LIWIE NAJPE NIEJ WYKORZYSTA MO LIWO CI NINIEJSZEJ P YTY KUCHENNEJ. Zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji do ewentualnej p üniejszej konsultacji, a tak e zanotowanie przed zainstalowaniem p yty podanego ni ej numeru seryjnego na wypadek potrzeby skorzystania z serwisu. Tabliczka znamionowa (umieszczona pod doln os on p yty) Stanowczo zaleca siÍ niedopuszczanie dzieci do w czonych


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami CANDY dla produktów typu: Kuchnie i piekarniki.

Podobne Instrukcje, Kuchnie i piekarniki CANDY