Męski Świat Instrukcje obsługi Lodówki CANDY CFU 135 E (wys. 82 cm / biała / A+)
Instrukcje obsługi

Instrukcja CANDY CFU 135 E (wys. 82 cm / biała / A+)

Kategoria: Lodówki
Producent: CANDY
Modele: CFU 135 E (wys. 82 cm / biała / A+)
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku CANDY CFU 135 E (wys. 82 cm / biała / A+)

Instrukcja CANDY CFU 135 E (wys. 82 cm / biała / A+)

iejsz instrukcj w celu pó niejszej konsultacji. 2) Po wyj ciu urz dzenia z opakowania nale y sprawdzi czy nie jest ono uszkodzone. Niniejsze urz dzenie nale y wykorzystywa wy cznie do celów, dla których zosta o ono zaprojektowane to znaczy do przechowywania produktów ywno ciowych. Ka de inne u ytkowanie uwa ane b dzie za nieodpowiednie a tym samym niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za adne szkody spowodowane przez nieodpowiednie, niepoprawne


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami CANDY dla produktów typu: Lodówki.

Podobne Instrukcje, Lodówki CANDY