Instrukcje obsługi

Instrukcja BOSCH WLM 20440PL

Kategoria: Pralki
Producent: BOSCH
Modele: WLM 20440PL
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku BOSCH WLM 20440PL

Instrukcja BOSCH WLM 20440PL

Pranie wst pne, Woda plus, Ochrona przed zagn., Odplamianie; do szczególnie wra liwej skóry, d u szy cykl prania w wybranej temperaturze, wy szy poziom wody, dodatkowy cykl p ukania Program z ograniczeniem czasowym, 60 minut. Krótki program dla rednio zabrudzonych tkanin. Woda plus, Ochrona przed zagn.; Pranie wst pne, Krótkie wirowanie pomi dzy cyklami p ukania Ochrona przed zagn., Pranie wst pne, Woda plus, Ochrona przed zagn., Odplamianie; ró ne rodzaje tkanin mo na pra razem Ochrona przed zagn., Pranie wst pne, Woda plus, Ochrona przed zagn., Odplamianie; Tylko krótkie wirowanie, rozwiesi mokre. Ochrona przed zagn. Sprawdzi urz dzenie – Nigdy nie wolno uruchamia uszkodzonego urz dzenia! – Nale y poinformowa serwis posprzeda ny! Woda plus, Woda plus, Pranie wst pne, Odplamianie Odkr ci zawór Funkcje dodatkowe Pranie wst pne Woda plus Patrz równie Przegl d programów strona 7 (patrz równie informacje na stronie 5) Wszystkie elementy opakowania nale y...


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami BOSCH dla produktów typu: Pralki.

Podobne Instrukcje, Pralki BOSCH