Instrukcje obsługi

Instrukcja BOSCH SRS 43E18EU

Kategoria: Zmywarki do naczyń
Producent: BOSCH
Modele: SRS 43E18EU
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku BOSCH SRS 43E18EU

Instrukcja BOSCH SRS 43E18EU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Funkcje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . 15 Skrócenie fazy programu (VarioSpeed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zape nienie w po owie . . . . . . . . . . . 15 pl Przepisy bezpiecze stwa pracy Przy dostawie – Natychmiast sprawdzi opakowanie i zmywark pod wzgl dem szkód transportowych. Nie uruchomi uszkodzonego urz dzenia, lecz zwróci si do dostawcy w tej sprawie. – Materia opakunkowy usun zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. – Nie


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami BOSCH dla produktów typu: Zmywarki do naczyń.

Podobne Instrukcje, Zmywarki do naczyń BOSCH