Męski Świat Instrukcje obsługi Pralki BOSCH Logixx 8 Sensitive WAS 24460PL
Instrukcje obsługi

Instrukcja BOSCH Logixx 8 Sensitive WAS 24460PL

Kategoria: Pralki
Producent: BOSCH
Modele: Logixx 8 Sensitive WAS 24460PL
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 5 z 5 (2 oceny)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku BOSCH Logixx 8 Sensitive  WAS 24460PL

Instrukcja BOSCH Logixx 8 Sensitive WAS 24460PL

alkach automatycznych. - Nie pozwalaæ dzieciom na przebywanie w pobli¿u pralki! - Nie pozwalaæ zwierzêtom domowym na przebywanie w pobli¿u pralki! Przygotowanie Instalacja zgodnie z osobn¹ Instrukcj¹ ustawienia. Przed pierwszym praniem nale¿y raz uruchomiæ pralkê bez bielizny -> Strona 6. Pranie Szuflada dozownika œrodków pior¹cych Wyjmowanie bielizny Otworzyæ drzwiczki i wyj¹æ bieliznê. Jeœli aktywna jest funkcja L (Zatrzymanie wirowania = bez wirowania koñcowego): Progra


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami BOSCH dla produktów typu: Pralki.

Podobne Instrukcje, Pralki BOSCH