Instrukcje obsługi

Instrukcja BOSCH KID 26V01FF

Kategoria: Lodówki
Producent: BOSCH
Modele: KID 26V01FF
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku BOSCH KID 26V01FF

Instrukcja BOSCH KID 26V01FF

. . . . . . . . . . . Pojemnoœ u ytkowa . . . . . . . . . . . . . . . Naklejka „OK“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pl Wskazówki bezpiecze stwa i ostrze enia Przed w czeniem urz dzenia Prosz przeczyta starannie informacje podane w instrukcji u ytkowania i monta u! Zawieraj one wa ne wskazówki dotycz ce ustawienia i pod czenia, u ytkowania, przegl du i konserwacji urz dzenia. Prosz przechowa instrukcj i wszystkie dokumenty do dalszego zastosowania


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami BOSCH dla produktów typu: Lodówki.

Podobne Instrukcje, Lodówki BOSCH