Instrukcje obsługi

Instrukcja BEKO CSA 31000

Kategoria: Lodówki
Producent: BEKO
Modele: CSA 31000
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku BEKO CSA 31000

Instrukcja BEKO CSA 31000

y instalować w miejscu o odpowiednich wymiarach oraz nie nara onym na działanie deszczu, wilgoci, itd. Wa ne! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi nale y przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby mo na było z niej korzystać w razie konieczności. Mo e być ona przydatna równie dla innego u ytkownika. U ywanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami BEKO dla produktów typu: Lodówki.

Podobne Instrukcje, Lodówki BEKO