Instrukcje obsługi

Instrukcja BEKO CSA 30010

Kategoria: Lodówki
Producent: BEKO
Modele: CSA 30010
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku BEKO CSA 30010

Instrukcja BEKO CSA 30010

e nale y dotykać urządzenia gołymi rękoma będąc boso. Ostrze enie! Nie wolno nigdy próbować samemu naprawiać urządzeń elektrycznych. Wszelkie naprawy wykonywane (oprócz czynności opisanych w tabeli poni ej) przez osoby nieuprawnione są niebezpieczne dla u ytkownika i powodują utratę uprawnień gwarancyjnych. Instrukcja obsługi Niezastosowanie się do powy szej instrukcji mo e spowodować uszkodzenie sprę arki i nie uznanie naprawy gwarancyjnej. Przesuwając, ustawiając


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami BEKO dla produktów typu: Lodówki.

Podobne Instrukcje, Lodówki BEKO