Instrukcje obsługi

Instrukcja BEKO CS 51010 S

Kategoria: Kuchnie i piekarniki
Producent: BEKO
Modele: CS 51010 S
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku BEKO CS 51010 S

Instrukcja BEKO CS 51010 S

d pierwszym u˝yciem kuchni oraz po ka˝dej przerwie w zasilaniu. W przeciwnym razie kuchnia nie b´dzie dzia aç. 88:88 4 Wskazówki dotycz ce instalacji i przygotowania kuchenki do u˝ytku Instalacja kuchenki elektrycznej Przed pod czeniem urz dzenia do zasilania elektrycznego nale˝y sprawdziç, czy parametry wskazane w poni˝szej tabeli oraz na tabliczce znamionowej kuchenki odpowiadaj parametrom Pa stwa domowej instalacji. Tabliczka znamionowa znajduje si´ z ty u piekarnika


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami BEKO dla produktów typu: Kuchnie i piekarniki.

Podobne Instrukcje, Kuchnie i piekarniki BEKO