Instrukcje obsługi

Instrukcja ARISTON SBD 2022 Z/HA

Kategoria: Lodówki
Producent: ARISTON
Modele: SBD 2022 Z/HA
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku ARISTON SBD 2022 Z/HA

Instrukcja ARISTON SBD 2022 Z/HA

ie mocy lodówko-zamra arki, jaka jest wskazana na tabliczce znamionowej, znajduj cej si po lewej stronie u do u w komorze lodówki (na przyk ad 150W); • napi cie zasilania musi zawiera si w wartoœciach podanych na tabliczce znamionowej, znajduj cej si u do u, po lewej stronie (na przyk ad 220-240V); • gniazdko musi by kompatybilne z wtyczk urz dzenia. W przeciwnym wypadku za da od autoryzowanego technika wymiany wtyczki (I> patrz Serwis); nie u ywa przed u aczy


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami ARISTON dla produktów typu: Lodówki.

Podobne Instrukcje, Lodówki ARISTON