Instrukcje obsługi

Instrukcja ARISTON KRO 642 D Z

Kategoria: Kuchnie i piekarniki
Producent: ARISTON
Modele: KRO 642 D Z
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku ARISTON KRO 642 D Z

Instrukcja ARISTON KRO 642 D Z

porady dotycz ce gotowania Ogólne zasady bezpiecze stwa Utylizacja KRO 632 TD X KRO 632 TD Z KRO 642 D B KRO 642 D X KRO 642 D Z KRO 642 TO B KRO 642 TO X KRO 642 TO Z KRO 742 DO Z KRO 742 TO Z Zalecenia i œrodki ostro noœci, 24 Konserwacja i utrzymanie, 25 Od czenie pr du elektrycznego Mycie urz dzenia Demonta p yty Opis techniczny modeli, 26 Instalacja  Nale y zachowa niniejsz instrukcj , aby móc z niej skorzysta w ka dej chwili. W razie sprzeda y, odst pienia


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami ARISTON dla produktów typu: Kuchnie i piekarniki.

Podobne Instrukcje, Kuchnie i piekarniki ARISTON