Instrukcje obsługi

Instrukcja Apple iPhone 3GS 32GB

Kategoria: Telefony komórkowe
Producent: Apple
Modele: iPhone 3GS 32GB
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 3,75 z 5 (4 oceny)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku Apple iPhone 3GS 32GB

Instrukcja Apple iPhone 3GS 32GB

uo Apple Inc. deklaruoja, kad šis cellular, Wi-Fi, & Bluetooth atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Magyar Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a cellular, Wi-Fi, & Bluetooth megfelel a vonatkozó alapvet követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb el írásainak. Malti Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan cellular, Wi-Fi, & Bluetooth jikkonforma mal- ti ijiet essenzjali u ma provvedimenti o rajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami Apple dla produktów typu: Telefony komórkowe.

Podobne Instrukcje, Telefony komórkowe Apple