Instrukcje obsługi

Instrukcja AMICA AWCE 10DA

Kategoria: Pralki
Producent: AMICA
Modele: AWCE 10DA
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 5 z 5 (2 oceny)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku AMICA AWCE 10DA

Instrukcja AMICA AWCE 10DA

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI AWSE 10DA Szanowny Kliencie! l Skrócona instrukcja jest załącznikiem do in­ truk­ ji ob­ łu­ i s c s g pral­ i. Przed użyt­ o­ a­ iem wy­ o­ u na­e­ y do­ ład­ ie za­ o­ nać k k w n r b l ż k n p z się z jego in­ truk­ ją obsługi, a zwłasz­ za z uwa­ a­ i i s c c g m wska­ ów­ a­ i do­y­ zą­ y­ i bez­ iecz­ e­ o użyt­ o­ a­ ia wyrobu. z k m t c c m p n g k w n l Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia trans­ or­o­ e i wypoziomować pralkę. p t w l Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej za­n­ ta­o­ a­ iu i s l w n - Instalacja pralki str. 5 instrukcji obsługi. l Tkaniny delikatne, jedwab, syntetyki, weł­ ę prać tyl­ o na n k pro­ ra­ ach dla nich przeznaczonych. Za­a­ u­ ek w.w. tka­ in w g m ł d n n ilości nie większej jak zalecane w tabeli, patrz str.II. l Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej ży­ ot­ ość...


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami AMICA dla produktów typu: Pralki.

Podobne Instrukcje, Pralki AMICA