Instrukcje obsługi

Instrukcja Amica ACZ 3702 ZP

Kategoria: Lodówki
Producent: Amica
Modele: ACZ 3702 ZP
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 5 z 5 (1 ocena)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku Amica ACZ 3702 ZP

Instrukcja Amica ACZ 3702 ZP

pod­ zas transportu mogło być nadmiernie przechylone. c Producent nie ponosi od­ o­ ie­ zial­ oś­ i za szkody wynikłe z nie­ rze­ trze­ a­ ia zasad p w d n c p s g n umieszczonych w instrukcji, dlatego należy uważnie prze­ zy­ać in­or­ a­ je na temat c t f m c bez­ ie­ zeń­ twa pracy, użytkowania i kon­ er­ a­ ji chłodziarko-za­ ra­ ar­ i. p c s s w c m ż k Prosimy o zachowanie tej in­ truk­ ji w celu wykorzystania jej w przy­ zło­ ci s c s ś


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami Amica dla produktów typu: Lodówki.

Podobne Instrukcje, Lodówki Amica