Męski Świat Instrukcje obsługi Lodówki AEG-ELECTROLUX SANTO C 7 18 40-4l
Instrukcje obsługi

Instrukcja AEG-ELECTROLUX SANTO C 7 18 40-4l

Kategoria: Lodówki
Producent: AEG-ELECTROLUX
Modele: SANTO C 7 18 40-4l
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku AEG-ELECTROLUX SANTO C 7 18 40-4l

Instrukcja AEG-ELECTROLUX SANTO C 7 18 40-4l

TYCZ&CE BEZPIECZE'STWA Produkty naszej marki spe niaj wymogi techniczne zawarte w ustawie o bezpiecze(stwie urz dze( elektrycznych. Jako producent zakupionego przez Pa(stwa urz dzenia jeste&my zobowi zani do podania wskazówek dotycz cych bezpiecznego u ytkowania urz dzenia. Przeznaczenie urz:dzenia Ch odziarko-zamra arka jest przeznaczona do u ytku w warunkach gospodarstwa domowego i s u y do przechowywania &wie ych produktów spoywczych. Je&li b dzie u ytkowana niezgodnie z przeznaczeniem


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami AEG-ELECTROLUX dla produktów typu: Lodówki.

Podobne Instrukcje, Lodówki AEG-ELECTROLUX